Maahanmuuto jaos KamuT

JHL on monikulttuurinen ammattiliitto

JHL:n pääkaupunkiseudun maahanmuuttajatoiminnasta vastaa Kamut -jaosto. Jaoston tehtävänä on maahanmuuttajajäsenten edunvalvonta, yhteyshenkilöverkoston luominen yhdistyksiin sekä yhteistyön kehittäminen yhdistysten, luottamushenkilöiden, pääkaupunkiseudun aluetoimiston ja liiton päättäjien kanssa.

JHL:ään kuuluu 6 000 maahanmuuttajataustaista jäsentä, joista suurimmat kansallisuusryhmät ovat virolaiset, venäläiset, thaimaalaiset, somalit, ruotsalaiset ja iranilaiset. Eri kansalaisuuksia on liitossa yli 130.
Suurin osa maahanmuuttajajäsenistä tekee töitä peruspalveluissa, lastenhoidossa, liikenteessä, koulunkäynnin ohjauksessa, hoitotyössä ja ruokahuollossa.

Lisää tietoa tästä