Helsingin sosiaali-ja terveystoimen luottamusmiehet 2020-2023:

Pääluottamusmiehet

Jaana Syrjänen jaana.syrjanen@hel.fi 
Kai Suutari kai.suutari@hel.fi

Sairaala-,kuntoutus-ja hoivapalvelut

Kotihoito,seniori keskukset ja helsinginsairaala 
(ma-pe) varapääluottamusmies sote

Niina Pahtela 050 599 2884 
niina.pahtela@hel.fi 
vara: Auli Rantanen auli.rantanen@hel.fi ma-ke kotihoito

Nuorten palvelut ja aikuis sosiaalityö varaplm

Ari Uusimäki (  ma ja pe)040 720 9269 
ari.uusimaki@hel.fi

Lännen aikuissosiaalityö ja tekninensopimus

Virve Pukki (to).040 720 9269 
virve.pukki@hel.fi 
vara: Päivi Tolvanen-Piiroinen
paivi.tolvanen-piironen@hel.fi

Hallintopalvelut


Keskitetty toimistopalvelu  ja aulapalvelut
Anneli Korhonen (ke) 040 669 1197 
anneli.korhonen@hel.fi

Terveysasemat, sisätautien poliklinikka sekä 
suunterveys

Pirkko Mäkelä(pe) 040 659 5916 
pirkko.makela@hel.fi

Psykiatria ja Päihdepalvelut

Miikka Wagner (pe) 040 334 0280 
miikka.wagner@hel.fi

Santtu Kumpulainen (ke) 040 334 0280 
Santtu.kumpulainen@hel.fi

Perhe ja sosiaalipalvelut lastensuojelu


Vammaistyö ja lapsiperheiden hyvinvointi ja 
terveys

Milja Koistinen (ke)0406537665

milja.koistinen@hel.fi