Maahanmuuttajajaos KaMuT

KaMuT-verkoston tehtävänä on parantaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

KaMuT eli Kaikki Mukaan Toimintaan -verkoston tehtävänä on parantaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Jaosto toimii myös vertaisverkostona, jossa keskustellaan ajankohtaisista ammattiyhdistys- ja maahanmuuttajien työelämäasioista.

Tavoitteena on aktivoida jäseniä osallistumaan oman työpaikan, yhdistyksen ja liiton toimintaan. Jaostossa suunnitellaan toimintaa ja tehdään yhteistyötä liiton yhdistysten kanssa.

Kamuilla on oma edustaja aluetoimiston alueryhmässä.

Jaoksen tehtävänä on

  • Maahanmuuttajajäsenten edunvalvonta.
  • Yhteyshenkilöverkoston rakentaminen yhdistyksiin.
  • Yhteistyön kehittäminen yhdistysten, luottamushenkilöiden, Etelä-Suomen aluetoimiston ja liiton päättäjien kanssa.

Jaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tule mukaan toimintaan!

Ota yhteyttä

Etelä-Suomen maahanmuuttaja verkoston KaMuT Yhteyshenkilöt:

Aluetoimiston asiantuntia Esko Tattari 046 923 1723 esko.tattari@jhl.fi

Aluetoimiston asiantuntia Pauli Karvinen 050 466 8485 pauli.karvinen@jhl.fi

KaMuT verkoston puheenjohtaja Sirli Marksoo kamut.jhl@gmail.com

 

Kuukausi/ kokouspäivä

Paikka

11.1.

aluetoimisto /hybridi (työryhmä uusien iltaan)

1.2.

aluetoimisto /hybridi

7.3.

alueyhdistyksen tutustuminen /hybridi  

14.3.

uusien ilta

4.4.

aluetoimisto /hybridi

26.4.

Kulttuuri-iltamat, teema - Suomi, Pakin talo

2.5.

aluetoimisto /hybridi

25.-26.5.

Maailma kylässä – festivaali

6.6.

piknik-kokous

24. tai 31.8.

SAK  ”samassa joukkueessa” -perhe/urheilu tapahtuma

5.9.

aluetoimisto /hybridi

21.-22.9.

KaMuT työelämä syysseminaari  

3.10.

aluetoimisto /hybridi

7.11.

aluetoimisto /hybridi

23.-24.11.

JHL valtakunnallinen verkostojen tapaaminen

5.12.

aluetoimisto /hybridi

13.12.

Pikkujoulut