Liity jäseneksi

 

Lähetä jäsenhakemuksesi tästä

 

Muutaman huomioasia hakemusta täyttäessä:

*Yhdistyksen numero: 015

*Yhdistyksen nimi: Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry

*Jos valitsit, että työnantaja perii jäsenmaksun palkastasi, tulosta perintäsopimus ennen hakemuksen lähettämistä. Lähetä tulostettu "perintäsopimus" paperi palkkoihin.

 

Lisäohjeita liiton omilta sivuilta: http://www.jhl.fi/portal/fi/jasenyys/liity_jhl_n_jaseneksi/

Yhdistyksen avustus JHL :n järjestämiin koulutustapahtumiin

 

Yhdistys maksaa edunvalvontakoulutuksiin, Ammatillisiin opintopäiviin haetaan osallistumismaksu ensisijaisesti työnantajalta. Jos työnantaja ei sitä maksa, haetaan maksua yhdistykseltä ennen kurssille ilmoittautumista. Vapaa-aikaa ja harrastuksiin liittyviin kursseihin osallistutaan pääsääntöisesti omalla kustannuksella. Arkipäivinä pidettäviltä   kursseilta liitto maksaa palkattomuustodistusta vastaan verottoman kurssiapurahan. Palkattomuustodistuksen saa omalta palkanlaskijalta. Kurssiapuraha koostuu kurssistipendistä ja kurssipäivärahasta. Tämä ei aina kata koko ansionmenetystä, erokorvauksen maksaa yhdistys. Saadakseen korvausta lähetetään opintosihteerille kopiot kurssistipendistä ja ansionmenetystodistuksen, lasku ja tilinumerotiedot. Yhdistys ei maksa koko palkattomuusaikaa jos kurssiapurahaa ei ole haettu.

 

Jos yhdistyksen jäsen osallistuu maksullisiin koulutustilaisuuksiin / tapahtumiin jotka ovat

ulkopuolisen järjestämiä, koulutushakemus lähetetään yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi opintosihteerin kautta.

 

Jos jäsen valtuutetaan edustamaan yhdistystä, kulukorvaus maksetaan, mutta siitäkin

on oltava hallituksen hyväksyntä ja merkintä pöytäkirjoissa.